FOX HOLDING s.r.o.

31.01.2013 12:19

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Prostějově, pod spisovou značkou: 6 EC 245/2012 o 3.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek pro uznání.

Zpět