FOX HOLDING s.r.o.

18.12.2012 10:29

Ve věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně, pod spisovou značkou: EPR 90276/2012 o 650 EUR + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět