FOX HOLDING s.r.o.

11.12.2012 10:25

Ve věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně, pod spisovou značkou: 20 C 174/2012 o 12.800 Kč + příslušenství, soud zcela vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek.

Zpět