FOX HOLDING s.r.o.

27.12.2012 10:24

Ve věci vedené u Okresního soudu v Tachově, pod spisovou značkou: EPR 65128 / 2012 o 6.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět