FOX HOLDING s.r.o.

11.12.2012 09:19

Ve věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně, pod spisovou značkou: 20 C 174/2012 o 708 EUR + příslušenství, soud na nařízeném jednání zcela vyhověl námi podané žalobě a vydal rozsudek.

Zpět