FOX HOLDING s.r.o.

20.12.2012 09:16

Ve věci vedené u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou: EPR 66301/2012 o 207.923 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět