FOX HOLDING s.r.o.

22.11.2012 10:13

Ve věci vedené u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 33 ECm 31/2011 o 385827,60 Kč + příslušenství, byl uzavřen s žalovanou stranou soudní smír se splátkovým kalendářem. 

Zpět