FOX HOLDING s.r.o.

04.12.2012 12:41

Ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě, pod spisovou značkou: EPR 66300/2012 o 16.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět