FOX HOLDING s.r.o.

04.12.2012 11:35

Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10, pod spisovou značkou: 16 EC 173/2012 o 11.436 Kč + příslušenství, soud na nařízeném jednání zcela vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek pro zmeškání.

Zpět