FOX HOLDING s.r.o.

26.11.2012 11:23

Ve věci vedené u Okresního soudu v Prostějově, pod spisovou značkou: 4 EC 4/2012 o 8.000 Kč + příslušenství, soud na nařízeném jednání zcela vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek.

Zpět