FOX HOLDING s.r.o.

23.11.2012 09:38

Ve věci vedené u Okresního soudu v Tachově, pod spisovou značkou: EPR 66293/2012 o 7.590 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal platební rozkaz.

Zpět