FOX HOLDING s.r.o.

19.11.2012 10:23

Ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích, pod spisovou značkou: 124 C 6/2012 o 97.802 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal platební rozkaz.

Zpět