FOX HOLDING s.r.o.

02.11.2012 14:21

Ve věci vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi, pod spisovou značkou: 107 EC 267/2012 o 85.600 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět