FOX HOLDING s.r.o.

01.11.2012 16:53

Ve věci vedené u Obvodního soudu ve Žďáru nad Sázavou, pod spisovou značkou: EPR 19761/2012 o  Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět