FOX HOLDING s.r.o.

02.11.2012 10:45

Ve věci vedené u Okresního soudu ve Svitavách, pod spisovou značkou: EPR 49524/2012 o 3.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět