FOX HOLDING s.r.o.

19.10.2012 12:29

Ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou: 46 Cm 62/2012 o 350.065 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal směnečný platební rozkaz.

Zpět