FOX HOLDING s.r.o.

08.10.2012 10:17

Ve věci vedené u Městského soudu v Brně, pod sp. zn.: 233 EC 77/2011 o 15.060 Kč + příslušenství, soud vydal rozsudek, který zcela vyhověl námi podané žalobě.

Zpět