FOX HOLDING s.r.o.

12.10.2012 12:49

Ve věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové, pod sp. zn.: EPR 45461/2012 o 29.583 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět