FOX HOLDING s.r.o.

16.10.2012 10:46

Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4, pod sp. zn.: EPR 45461/2012 o 220.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět