FOX HOLDING s.r.o.

03.10.2012 10:23

Ve věci vedené u Obvodního soudu v Praze 9, pod spisovou značkou: 18 C 267/2012 o 35.507 Kč + příslušenství, byl vydán rozsudek pro zmeškání tzn. žalobě bylo zcela vyhověno.

Zpět