FOX HOLDING s.r.o.

04.10.2012 11:22

Ve věci vedené u Obvodního soudu v Praze 4, pod spisovou značkou: 15 C 113/2012 o 390.000 Kč + příslušenství, byl vydán platební rozkaz.

Zpět