FOX HOLDING s.r.o.

20.09.2012 17:44

Ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích, pod spisovou značkou: 117 EC 217/2012 o 4.800 Kč + příslušenství, byl na základě námi podaného návrhu, vydán elektronický platební rozkaz.

Zpět