FOX HOLDING s.r.o.

14.09.2012 17:43

Ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích, pod spisovou značkou: 117 EC 179/2012 o 49.640 Kč + příslušenství, byl na základě námi podaného návrhu, vydán elektronický platební rozkaz.

Zpět