FOX HOLDING s.r.o.

04.05.2012 11:06

Ve věci sp. zn.: 13Cm 120/2012 vedené u Městského soudu v Praze, o 14.760 Kč, vydán směnečný platební rozkaz.

Zpět