FOX HOLDING s.r.o.

31.08.2012 08:28

Ve věci vedené u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: EPR 24206/2012 o 480.283,50 Kč + příslušenství, byl na základě námi podaného návrhu, vydán elektronický platební rozkaz.

Zpět