FOX HOLDING s.r.o.

27.08.2012 07:39

Ve věci vedené u Obvodního soudu v Praze 8, pod spisovou značkou: EPR 26236/2012 o 24.480 Kč + příslušenství, byl na základě námi podaného návrhu, vydán elektronický platební rozkaz.

Zpět