FOX HOLDING s.r.o.

24.06.2012 09:03

Na základě podaného směnečného platebního rozkazu k Městskému soudu v Praze, sp. zn. 50Cm 157/2012, úspešně vymoženo plnění ze směnky ve výši 40.000 Kč + příslušenství.

Zpět