Exekuce

17.10.2017 08:44

Na základě získaného pravomocného EPR (OS Vyškov, sp. zn.: 3 C 242/2013), byla usnesením soudu nařízena exekuce na majetek povinného. V rámci exekuce povinný již uhradil částečně svůj dluh.

Zpět