Exekuce

06.10.2017 11:22
Na základě námi získaného pravomocného EPR (Obvodní soud pro Prahu 5, sp. zn.: 105562/2017) byla nařízena exekuce na majteke povinného, k úhradě pohledávky ve výši 7.479 Kč + příslušenství. OS praha 5 vydal exekuční příkaz pod sp. zn.: 66 EXE 2267/2017. 
Zpět