Exekuce

11.09.2017 08:05
Na základě nařízené exekuce Okresním soudem Vyškov pod sp. zn. 25 EXE 1549/2016 bylo vymoženo první částečné plnění z pohledávky ve výši 8.500 Kč + příslušenství.
Zpět