Exekuce

30.06.2017 11:32
Na základě získaného pravomocného EPR (sp. zn.: 56903/2017, MS Brno), byl podán návrh na nařízení exekuce pro částku 14.276 Kč + příslušenství. Exekuce byla nařízena pod sp. zn: 79 EXE 1141/2017 MS Brno.
Zpět