Exekuce

20.02.2017 10:38

Pohledávka ve výši 1.060.000 Kč + příslušenství, pro kterou byl získán směnečný platební rozkaz (KS Praha, sp. zn.: 47Cm 162/2014), je na základě usnesení o zahájení exekuce vymáhána exekučně.

Zpět