Exekuce

09.01.2017 20:33

Pro částka ve výši 1.860 EUR + příslušenství, kterou měl dlužník uhradit na základě soudem vydaného smíru (OS v Jablonci nad Nisou, sp. zn: 5 C 297/2012), byla na základě námi podaného návrhu nařízena exekuce na majetek dlužníka.   

Zpět