Exekuce

01.08.2016 10:03

Částka ve výši 1.600 Kč vymožena jako částečné plnění dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí exekucí ve věci získaného elektronického platebního rozkazu vydaného KS Ústí nad Labem pod sp. zn.: 26 ECm 126/2010.

Zpět