Exekuce

31.03.2021 13:14

Obvodní soud pro Prahu 10 na základě získaného exekučního titulu č. j. 59 C 100/2020-35, nařídil na majetek dlužníka exekuci. Jistina pohledávky ve výši 65.425,- Kč + příslušenství, pohledávka z obchdoního styku.

Zpět