Nařízení exekuce na majetek dlužníka

24.08.2020 10:18

Na základě získáného exekučního titulu (rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 08.01.2020 sp. zn.: 38 C 128/2019), byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dluh ve výši 10.000,- Kč + příslušenství, dlužník právnická osoba z Brna.

Zpět