Exekuce

27.02.2020 21:30

Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn.: 13 Cm 28/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, dluh ve výši 1.085.916 Kč + příslušenství.

Zpět