Exekuce

09.01.2020 19:54

Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz Okresní soud v Benešově, sp. zn.: 27 EXE 1142/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, dluh ve výši 3.963 Kč + příslušenství.

Zpět