Exekuce

06.01.2020 14:07

Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz Okresního soud v Havlíčkově Brodě, sp. zn.: EPR 220014/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, jistina dluhu již uhrazena, zbývají uhradit náklady soudního řízení a úrok z prodlení.

Zpět