Exekuce

02.01.2020 11:41

Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Třebíči, sp. zn.: EPR 220285/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, dluh ve výši 35.882,55 Kč + příslušneství. 

Zpět