Exekuce

03.12.2019 09:23

Na základě získaného exekučního titulu (platební rozkaz Okresního soudu ve Vsetíně, sp. zn.: 110 C 14/2018), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, nepodnikající fyzická osoba, dluh ve výši 4.208,31 Kč + příslušneství.   

Zpět