Exekuce

28.10.2019 15:09

Na základě získaného exekučního titulu (EPR sp. zn.: EPR 133711/2019) nařídil Obvodní soud pro Prahu 5, exekucei na majetek dlužníka. Dlužní, právnická osoba, dluh ve výši 40.000 Kč + příslušneství. 

Zpět