Exekuce

19.11.2019 12:21

Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Okresní soud v Kutné Hoře sp. zn.: 5 C 275/2019) byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající fyzická osoba z Kutné Hor; dluh ve výši 395.000 Kč + příslušenství.

Zpět