Exekuce

20.09.2016 08:39

Částka ve výši 2.064,19 Kč vymožena jako částečné plnění dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí exekucí ve věci získaného elektronického platebního rozkazu vydaného KS Ústí nad Labem pod sp. zn.: 26 ECm 126/2010.

Zpět