Exekuce

20.03.2019 06:31

Na základě získaného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz vydaný Okresním soudem ve Vsetíně sp. zn.: EPR 199101/2018, bylo na majetek dlužníka (fyzická osoba z Karolínky) zahájeno exekuční řízení. Exekuci pro jistinu 10.616,66 Kč a příslušenství, vykonává Exekutorský úřad Olomouc.

Zpět