Exekuce

06.03.2019 15:28

Na základě získaného exekučního titulu: rozsudek, který vydal  Okresní soud v Liberci sp. zn.: 26 C 246/2018, bylo na majetek dlužníka (právnická osoba zČeského Dubu) zahájeno exekuční řízení. Exekuci pro jistinu 1.876 Kč apro náklady soudního řízení, vykonává Exekutorský úřad Olomouc.

Zpět