Exekuce

14.11.2018 07:45

Na základě získaného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz vydaný Obvodním soudem pro Prahu 8 sp.zn.: EPR 169765/2018, bylo na majetek dlužníka (právnická osoba z Prahy 8) zahájeno exekuční řízení. Exekuci pro jistinu 236.948 Kč s příslušenstvím, vykonává Exekutorský úřad Olomouc.

Zpět