Exekuce

23.01.2019 09:12

Na základě usnesení exekutora a souhlasu klienta, byla ukončena exekuce (dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu ve spojení s § 52 exekučního řádu). Exekuce byla vedena Exekutorským úřadem Karviná (sp. zn.: 171 EX 00505/14).  Klient na základě předmětného usnesení mohl pohledávku účetně odepsat, jako daňový náklad.  

Zpět