Exekuce

05.02.2018 10:18

Na základě rozsudku Okresního soudu ve Vyškově, sp. zn.: 4 C 329/ 2016 -34 byla na majetek povinného zahájena exekuce. Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 9.000 Kč + příslušenství.

Zpět