Exekuce

20.10.2017 18:48

Ve věci získaného pravomocného EPR (OS Olomouc, sp. zn.: EPR 180685/2017 ze dne 21.08.2017) byla nařízena exekuce na majetek povinného. Dluh z obchodního styku ve výši 12.100,- Kč + příslušenství.

Zpět